Praha připravuje projekt na stovky městských nabíjecích stanic Pestrá Praha www.pestrapraha.cz

Praha připravuje projekt na stovky městských nabíjecích stanic

výstavbu má zajistit THMP

Projektový záměr na umístění celkem 1500 nabíjecích stanic v rezidenčních částech města při využití dotace z výzvy Ministerstva dopravy ČR byl včera schválen Radou hl. m. Prahy. Projekt je součástí realizace Koncepce rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030. Výstavbu samotných nabíjecích stanic město svěří své akciové společnosti Technologie hlavního města Prahy, která v metropoli buduje nabíjecí infrastrukturu na stožárech veřejného osvětlení a dlouhodobě se podílí na celkovém rozvoji elektromobility na území metropole.

„Cílem dnes schváleného záměru je postavit v Praze do roku 2027 další stovky městských nabíjecích stanic a zpřístupnit je Pražanům, kteří nemají možnost nabíjet doma.

Stanice proto budou umísťovány rovnoměrně napříč všemi městskými částmi ve vytipovaných lokalitách s bytovou výstavbou, na sídlištích a v jiných rezidenčních oblastech. Valná většina stanic bude mít dva nabíjecí body,“ uvedl radní pro infrastrukturu Michal Hroza.

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka je zapojení společnosti pokračováním její dosavadní činnosti v této oblasti. „Po úspěšném dokončení pilotního projektu nabíjecích stanic na pražských Vinohradech a podané žádosti o dotaci na realizaci druhé fáze v podobě 150 dalších nabíjecích stanic THMP tak budeme i nadále podporovat rozvoj elektromobility v hlavním městě. Úkolem THMP bude zajistit kompletní realizaci a výstavbu samostatně stojících nabíjecích sloupků a instalaci wallboxů na EVR lampách pro pomalé AC nabíjení, tzn. inženýring a projektování včetně příslušných povolení. V naší režii bude také nákup a instalace vlastních stanic,“ upřesnil Tomáš Jílek.

„V rezidenční oblasti Prahy 2 na Vinohradech THMP provozuje od prosince 2022 celkem 13 stanic s 25 nabíjecími body. Za uplynulý rok na nich bylo realizováno celkem 4297 cyklů nabíjení a dodáno 61,6 MWh elektrické energie. V oblasti výstavby EV-ready stožárů, tj. stožárů veřejného osvětlení s přípravou na osazení dobíjecí stanicí/wallboxem, bylo ke konci loňského roku v různých fázích realizace více než 20 projektů. Dokončeno bylo celkem 232 těchto stožárů a další budou přibývat v počtu více než 200 ks ročně,“ konstatoval Michal Fišer, člen představenstva THMP zodpovědný za oblast energetiky a obnovitelných energií.

Na přípravě infrastruktury pro budoucí zajištění veřejného dobíjení v metropoli THMP pracuje od roku 2021 v rámci projektu „Upgrade sítě veřejného osvětlení pro účely dobíjení e-mobility a dalších synergií“.

Výstavbu a modernizaci stožárů veřejného osvětlení na EVR stožáry s možností nabíjení realizuje v koordinaci se společností PRE distribuce a jejími pracemi na výměně kabelové sítě. Společný projekt plánovaný do roku 2026 počítá s obnovou až 300 kilometrů kabelových tras veřejného osvětlení a distribuční soustavy a dokončením až 1000 EVR stožárů připravených pro jednoduchou instalaci pomalých nabíjecích stanic.

THMP je správcem a servisním partnerem široké škály technologických zařízení v metropoli.

Vlajkovou lodí společnosti je péče o síť veřejného osvětlení, nasvěcuje také pražské památky a zajišťuje světelnou vánoční výzdobu a stromy. Nově se THMP podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a působí jako městský obchodník s energiemi. Dále se stará o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telematické systémy, veřejné a věžní hodiny a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Pro všechny technologie provozuje nonstop jednotný dispečink pro hlášení poruch a řízení servisních zásahů, kterých provede přes 25 tisíc ročně. Cílem THMP je fungující město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM