CYKLO - A1_Varhulíkové - pod Trojským mostem_část v parku Pestrá Praha pestrapraha.cz

Praha zprovoznila další část cyklostezky A1

Hlavní město prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) otevřelo novou část páteřní cyklotrasy A1 od mostu Barikádníků po ulici Varhulíkové v Holešovicích.

Vznikla podél levého břehu Vltavy společně s částí nového parku U Vody, který revitalizuje městská část Praha 7 a jehož součástí je i venkovní posilovna a mobiliář.  Zvýšena byla také bezpečnost provozu v navazující části ulice Varhulíkové metodami taktického urbanismu.

CYKLO - A1_Varhulíkové - pod Trojským mostem_část v parku Pestrá Praha pestrapraha.cz„V roce 2024 máme v plánu stavět hned na třech úsecích levobřežní cyklotrasy A1 a již dnes otevíráme první z nich. Nová cyklostezka vytváří propojení Trojského mostu, mostu Barikádníků a Libeňského mostu a vzniká tak alternativa k pravobřežní cyklotrase A2. Ta v tomto úseku na druhém břehu Vltavy zatím vede po úzkém chodníku v kombinaci s cyklopruhem a její přestavbu na bezpečnou stezku teprve projektujeme. V navazující ulici Varhulíkové, kudy budou cyklisté jedoucí po cyklotrase A1 ze stezky pokračovat, jsme navíc ve spolupráci s městskou částí Praha 7 realizovali úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu v ulici metodou taktického urbanismu – nízkonákladovými nestavebními úpravami. Vznikla tak nová cykloobousměrka, dva nové přechody pro chodce, bezpečně oddělený prostor pro pěší a vymezila se parkovací místa pro místní obyvatele,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy, a dodává: „Za situace, kdy město nemá dostatek finančních prostředků, jde o výhodný způsob, jakým rychle proměňovat veřejný prostor města tak, aby byl lidem vstřícnější a atraktivnější. Tato opatření lze navíc realizovat zkušebně a následně je lze na základě vyhodnocení upravovat.”

„Podporujeme všechny druhy dopravy, včetně té cyklistické. A totéž se týká budování cyklostezek tam, kde je to rozumné a neohrožuje to cyklisty ani okolí,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

CYKLO - A1_Varhulíkové - pod Trojským mostem_část v parku Pestrá Praha pestrapraha.cz„Praha 7 má jeden z nejdelších vltavských břehů v celém hlavním městě, a ještě před pár lety jeho převážná část nebyla upravená pro kvalitní využití a často dokonce ani přístupná. Jsem velmi rád, že se postupně daří ztracená místa podél řeky vracet Pražanům. V současné chvíli je možné se bez omezení dostat na kole či pěšky z dolních Holešovic od železničního mostu v ulici Varhulíkové podél řeky na cyklostezku mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem a dále až do Stromovky a zpátky. Zároveň jsme již mohli také otevřít část nově připravovaného parku U Vody, kde je k dispozici nové posezení, venkovní posilovna či vyhlídky a přístupy k řece. Celý park bude dokončený v průběhu léta tohoto roku,“ připojuje se starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Stavba cyklostezky byla rozdělena na dvě etapy v koordinaci s revitalizací brownfieldu podél řeky, kde vzniká nový park U vody, který zde buduje městská část Praha 7.

Etapa I je pěším korzem v parku podél řeky a je situována mezi stávající železniční vlečkou a břehem Vltavy v úseku od ulice Varhulíkové (Holešovický přístav) po most Barikádníků, kde se napojuje na již hotovou část cyklostezky A1 procházející územím developerského projektu GEONE MARINA PROJECT/PORT7. Je navržena s asfaltovým povrchem v šířce 2 metry a délce 460 metrů. Součástí je též úprava povrchů v místě vjezdu do Holešovického přístavu dlažbou z drobné žuly.

Etapa II je situována mezi ulicí Varhulíkové u domu č.p. 1398/2 a již zrealizovanou částí cyklostezky A1 končící před mostem Barikádníků. Součástí stavby je i výsadba 10 kusů nových stromů do prostoru parku U vody. Společná stezka pro chodce a cyklisty je dlouhá 240 metrů a široká 4 metry s asfaltovým krytem.

Druhá polovina parku je v současnosti stále uzavřena a pokračují zde stavební práce. MČ Praha 7 je plánuje dokončit v polovině léta.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM