Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF) ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/

Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze

První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF)

Odborná porota inovačního maratonu Nakopni Prahu 2024 vybrala z deseti finalistů tři nejlepší týmy, které získají finanční a projektovou podporu na realizaci nápadů, jejichž cílem je zlepšit život v Praze. Na prvním místě se umístil projekt HELP (YOURSELF) zaměřující se na zlepšení psychického zdraví a propagaci dobrovolnictví. Druhou příčku obsadil tým Vyrob si! s projektem edukační stavebnice osobní odjezdové tabule využívající data o poloze vozů MHD. Třetím nejlepším týmem se stal tým Opravárna věnující se cirkulární ekonomice a využití použité elektroniky.

„Jsme opravdu šťastní, že náš projekt porotu zaujal. Do Nakopni Prahu jsme se přihlásili, abychom ho mohli dále posouvat a rozvíjet. Cílem našeho projektu HELP (YOURSELF) je zjednodušit pomoc mezi pomáhajícími a znevýhodněnými, a to jak na individuální, tak i kolektivní úrovni. Díky prvkům gamifikace se celý proces navíc stává zábavnou hrou. Zjednodušeně říkáme, že náš projekt je takový e-shop na dobré skutky, kdy pomáhající nejenže pomůže, ale zároveň zvýší i svůj wellbeing,“ říkají vítězové Nakopni Prahu 2024 sourozenci Nela Petrová a Jonatan Petr.

Cílem pražského inovačního maratonu je nakopnout inovační kulturu v české metropoli.

Přihlášené týmy měly v uplynulých čtyřech měsících za úkol rozpracovat svůj nápad na zlepšení života Pražanů, a to v pěti stanovených výzvách: životní prostředí a nakládání s energiemi; inovace a kultura; data, AI, digitalizace; mobilita budoucnosti a výzva nazvaná město pro lidi. „Gratuluji třem nejlepším týmům, které jsme společně s dalšími členy poroty vyhodnotili jako nejlepší v letošním, pátém ročníku Nakopni Prahu.  Věřím, že finanční, a především projektová podpora těmto třem týmům umožní nápad v prostředí naší metropole realizovat,“ říká Daniel Mazur, pražský radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace.

Před odbornou porotou představilo svá řešení deset týmů, které postoupily do finále.

Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF) ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/ Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF) ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/ Porotci posuzovali, jak řešení konkrétní výzvy, inovativnost a schopnost se uplatnit v praxi a na trhu, tak i celkový přínos pro Pražany, pro město samotné a jeho budoucnost. „Všem vítězům pražského inovačního maratonu blahopřeji a s kolegy a kolegyněmi v OICT se těšíme na společnou práci a konzultace s vítěznými týmy. Součástí výhry je totiž i půlroční podpora našich expertů v konkrétních oblastech, které si týmy nadefinují v rámci rozvoje projektu. Mohou tak dostat například podporu v oblasti řízení projektu, finanční proveditelnosti projektu či třeba nastavení marketingové strategie. Už teď se těším na další ročník Nakopni Prahu, kdy společně s pražským magistrátem budeme podporovat především mladé inovátory v jejich nápadech na rozvoj Prahy,“ doplňuje Luboš Kratochvíl, generální ředitel městské společnosti OICT, která Nakopni Prahu společně s Magistrátem hlavního města Prahy pořádá.

Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF) ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/Při finálovém večeru byly také předány dvě speciální ceny. První z nich od organizace prg.ai, která ocenila projekt Hela vyvíjející automatizovaný systém pro helpdesky státních úřadů. Druhou speciální cenu poté udělil Pražský inovační institut, a to projektu edukační stavebnice odjezdové tabule PID Vyrob si! Trojice nejlepších týmů získala kromě finanční a projektové podpory také unikátní cenu inspirovanou mapou Prahy.

Výroba cen byla zadána české prototypové dílně PrusaLab.

Při tvorbě 3D modelu byla použita skutečná mapa s charakteristickým výřezem Vltavy uprostřed, který byl následně stylizován do abstraktnější podoby. Tento design představuje jedinečnost a originalitu, které jsou tak důležité pro vítěze inovačního maratonu. Ceny jsou vytvořeny kombinací 3D tisku a laserování do hliníku, čímž je dosažena preciznost a detailnost. „PrusaLab je prototypová dílna, kde mohou své projekty rozvíjet makeři, kutilové, studenti architektury, designu, podnikatelé, zkrátka všichni, kteří mají vizi a chuť tvořit. Naše znalosti a zkušenosti rádi sdílíme a snažíme se o kultivaci české maker scény. PrusaLab je středobodem naší vášně pro tvorbu a sdílení. Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k rozvoji české maker scény a podporovat tvůrčí komunitu,“ uvádí Josef Průša, zakladatel Prusa Research.

Finále, které se uskutečnilo v Radlické kulturní sportovně, završilo čtyři měsíce trvající inovační maraton, v jehož rámci mohly týmy využít odborné workshopy, školení a mentoring s experty z řad zástupců městských a soukromých firem a hlavního města Prahy. Letos se do soutěže přihlásilo 45 týmů složených ze 132 inovativních kreativců napříč generacemi.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM