moderní vzdělávací centrum HW Lab v Kongresovém centru Praha Pestrá Praha ; www.pestrapraha.cz

Nové moderní vzdělávací centrum HW Lab v Kongresovém centru Praha

Pražský magistrát ve středu 5. června slavnostně otevřel moderní vzdělávací centrum HW Lab v prostorách Kongresového centra Praha na Vyšehradě.

Jedná se o jedinečné vzdělávací centrum, které přibližuje pedagogům a studentům technologie zcela novým způsobem. Naleznou zde například virtuální a rozšířenou realitu, robotiku, CNC stroje nebo 3D tiskárny. Sloužit bude hlavně pro základní a střední školy, do budoucna jsou plánovány i různé workshopy, jež pomohou kromě jiného profesnímu rozvoji učitelům. Podrobnosti jsou k nalezení na stránkách https://hwlab.praha.eu/.  

moderní vzdělávací centrum HW Lab v Kongresovém centru Praha Pestrá Praha ; www.pestrapraha.czProjekt HW Lab vznikl v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání, do něhož se zapojili také experti na moderní technologie a odborníci na digitální inovace a vzdělávání. HW Lab je ve své podstatě vzdělávací centrum s vizí přiblížit nové technologie pedagogům, žákům a studentům. Podobné centrum nemá v českém prostředí obdoby, školy v něm naleznou nejnovější technologie, jako jsou rozšířená realita, robotika, 3D tiskárny nebo CNC stroje.

„Praha se může pyšnit nejen bohatou historií, ale myslí i na budoucnost. A toto vzdělávací centrum je dalším z důkazů. Nové technologie bereme s respektem, hlavní město chce být dobře připraveno i v této oblasti,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

HW Lab může bezplatně využít každá pražská základní a střední škola přes registrační formulář na webových stránkách https://hwlab.praha.eu/.

Ve vzdělávacím centru se do budoucna uskuteční workshopy, které mají za cíl přispět k posílení profesního rozvoje pedagogických pracovníků, ale také žáků a studentů. V rámci aktivit HW Labu budou taktéž realizovány meziškolní soutěže a technické či kreativní zájmové kroužky.

moderní vzdělávací centrum HW Lab v Kongresovém centru Praha Pestrá Praha ; www.pestrapraha.cz„HW Lab je další pražské tzv. technologické hnízdo, které má sloužit vzdělávání žáků pražských škol. Vzdělávací program přispěje ve vedení žáků a studentů nejen k technice, ale hlavně ke společnému rozvíjení tvořivosti a podnikavosti. Sloužit bude především školám, které nemají takto vybavené učebny vlastní, výhledově chceme, aby kapacity HW Labu sloužily i volnočasovému rozvoji napříč věkovými skupinami,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast výzkumu a inovací Daniel Mazur.

Návštěvníci se také naučí, jak efektivně využívat technologie a získají praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce. HW Lab není omezen jen na vzdělávání, studenti mají také možnost využívat tento prostor ve svém volném čase, aby pokračovali ve svém technologickém objevování. Cílem je mimo jiné přiblížit budoucí generaci technologie a digitální svět, který se každým rokem významně mění. Zvláště pro žáky základních škol to může být jedinečné místo, kde mohou získat první zkušenosti s moderní technikou a technologiemi.

moderní vzdělávací centrum HW Lab v Kongresovém centru Praha Pestrá Praha ; www.pestrapraha.cz„Otevření moderního vzdělávacího centra HW Lab je důležitým krokem ke zlepšení technologického vzdělávání. Toto jedinečné centrum poskytuje přístup k nejnovějším technologiím a věřím, že nová technologická centra budou našim žákům ze základních a středních škol, ale také i pedagogům, neocenitelným zdrojem vzdělávání a inspirace,“ popisuje Antonín Klecanda, radní pro oblast školství, sportu a volného času hl. m. Prahy.

HW Lab se nachází v Kongresovém centru Praha a jeho prostor je rozdělen na tři zóny.

V první zóně je zázemí pro práci a odpočinek studentů, druhá zóna je zaměřena na moderní technologie, konkrétně zde lidé naleznou virtuální a rozšířenou realitu, robotiku nebo videomapping. Poslední je tzv. zóna vytváření – místo pro kreativní tvorbu studentů vybavené 3D tiskárnami, CNC stroji a jinými technologiemi na podporu polytechnického vzdělávání. V HW Labu je mimo jiné k dispozici recyklační sada pro odpad z 3D tisku.

„Myšlenka HW Labu nás od začátku nadchla a jsme rádi, že můžeme projektu propůjčit naše prostory. KCP je místem, kde se tradičně na konferencích setkávají vědci i nejrůznější odborníci a předávají si své vědomosti a zkušenosti. Od nynějška tu budeme potkávat i ty nejmladší nadšence do technologií a vědy. Můžeme tak rozšířit funkci této budovy o vzdělávání dětí. Přejeme všem studentům i pedagogům, aby jim možnost vyzkoušet si tu nejnovější technologie otevřela nové inovativní obzory,“ dodává Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha.

Provoz HW Labu zajišťuje Dům dětí a mládeže Prahy 6. „Jsem rád, že Praha dala důvěru Domu dětí a mládeže Prahy 6 a můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu. HW Lab představuje nejen prostor plný nejnovějších technologií, ale také místo setkávání, učení a inovací. Je to místo, kde se formální a neformální vzdělávání propojuje s praktickými dovednostmi a připravuje studenty na výzvy zítřka. Věřím, že HW Lab se stane klíčovým prvkem v rozvoji moderních technologií a otevře nové horizonty pro studenty, učitele a pedagogy. Nabídne jim nejen prostor pro rozvoj technologických dovedností, ale také inspiraci pro další osobní a profesní růst,“ uzavírá Martin Vejvoda, ředitel Domu dětí a mládeže Prahy 6.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií, konkrétně z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací k projektu je k dispozici na webových stránkách https://www.ikap2inovace.cz/. V současnosti tento prostor neslouží pro širokou veřejnost, ale výhradně pro základní a střední školy.

Vybavení HW Labu bylo pořízeno v celkové hodnotě 6 500 505 Kč bez DPH, z toho 2 632 972 Kč bylo financováno z Evropské unie, 2 369 675 Kč ze státního rozpočtu a 1 497 857 Kč z rozpočtu města. Rekonstrukce a s ní spojené veškeré úkony (projektová dokumentace apod.) si vyžádaly 6,6 milionu Kč bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJM