výstava mladých umělců – CRASHTEST13 REALITY CHECK ; Pestrá Praha ; www.pestrapraha.cz

Výstava mladých umělců – CRASHTEST13: REALITY CHECK

Ještě týden (do 15. června 2024) máte možnost zhlédnout přehlídku studentských děl v galerii Jilská 14 (středa-sobota od 14 do 19 hod.). 

Výstava vznikla pod záštitou kurátorského semináře CRASHTEST na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy ve spolupráci s galerií Jilská 14. CRASHTEST je platformou pro kooperaci studentů dějin umění a studentů vysokých uměleckých škol u nás i v zahraničí. Letošní výstava Reality Check je výsledkem již třináctého ročníku této spolupráce a jeho základním tematickým východiskem jsou možnosti zkoumání reality žité individuálně i kolektivně. Autoři prací Anna Gottwaldová (FUD UJEP), Michaela Jamborová (UMPRUM), Veronika Lehečková (VOŠG Hellichova), Adéla Mitová (FDULS ZČU), Nela Neubauerová (FUD UJEP), Vojtěch Nosek (FUD UJEP), Kateryna Orunbaieva (FUD UJEP), Vavřinec Vyoral (AVU) a Lenka Zadražilová (FaVU VUT) vystavují zářivá vizuální, audio i haptická díla, kterými prezentují své osobní vnímání reality.

výstava mladých umělců – CRASHTEST13 REALITY CHECK ; Pestrá Praha ; www.pestrapraha.czExistuje objektivní realita? Výstava podněcuje ke zpochybnění tradičního pojetí reality jako na jednotlivci nezávislé skutečnosti. To, co je pro nás žitým světem, je mnohem více tvořeno vlastními zkušenostmi, smyslovým vnímáním, emocemi, postavením ve společnosti nebo třeba i kulturním zázemím. Jak moc se tato individuální stránka světa promítá do vnímání reality? Téma nabízí celou řadu možných náhledů a zamyšlení od komplexních společenských otázek po velice intimní zpovědi. Umění, jako bytostně individuální tvůrčí projev, je ideální platformou pro toto zkoumání. Prezentovaná díla představují mnoho rovin prožívání reality. Některá se zaměřují na kolektivní zkušenost, jiná kladou důraz na jednotlivce, zkoumají jeho pocity a vnitřní svět. Unikátní charakter individuálního prožitku skutečnosti je podtržen růzností přístupů k příbuzným aspektům reality. Existují různé teorie, které definují různé typy reality nebo způsoby jejího chápání. Výstava si nebere za cíl dobrat se konečné odpovědi nebo se přiklonit k jednomu myšlenkovému směru. Místo toho nabízí prostor k zamyšlení a diskuzi. Přestože jsou vystavená díla velmi různorodá, prvotní snaha o prozkoumání a vyjádření toho, co pro autory realita znamená, je spojuje napříč výtvarnými strategiemi i uměleckými médii.

Zdroj včetně @foto TZ, LJM