Celé dva měsíce, září a říjen, věnuje MČ Praha 10 osvětě v oblasti zdraví. V rámci rozsáhlé kampaně svým občanům přinese řadu rad a tipů souvisejících se zdravým životním stylem a prevencí různých onemocnění. Iniciativu s názvem “Zdravá Praha 10” připravila ve spolupráci s desítkami profesních organizací, součástí bude stejnojmenný veletrh, který se bude konat 13. října před NC Eden.                                                 

Kampaň je rozdělená do čtyř tematických oblastí, kterými jsou první pomoc (sobě i ostatním), zdravý pohyb, kvalitní strava a zdravá mysl. Poslední dva roky nám velmi názorně ukázaly, jak důležité a zároveň velmi křehké naše zdraví je. Připravovaná kampaň ale není o covidu, nýbrž o tom, jak svým přístupem k životu můžeme onemocněním aktivně předcházet, proč dbát na prevenci a jak správně a efektivně pomáhat ostatním, včetně lidí nemocných nebo se zdravotním handicapem,” popisuje Michal Kočí (Piráti), který je na vršovické radnici radním pro sociální oblast a zdravotnictví a poskytl celé kampani svou záštitu. Jako městská část zdravotní péči ze zákona nezajišťujme, máme tedy trochu omezené možnosti k jejímu rozvoji, nicméně i v tomto omezeném rámci možností .se je však snažíme naplno využít,” doplňuje radní Kočí.

Na sociálních sítích zájemci  najleznou kupříkladu informace ke zdravému stylu stravování, návody na nejrůznější cvičení či podrobnosti týkající se prevence onkologických onemocnění. Velká pozornost bude věnována také duševním onemocněním, která jsou často stigmatizována a péče o psychiatrické pacienty dlouhodobě pokulhává.

Teorii pak doplní praktické ukázky na venkovním veletrhu. Ten se uskuteční, samozřejmě pokud nám to aktuální situace dovolí, před NC Eden. Jednotlivé, zejména desítkové organizace na něm budou mít své stánky, některé prezentace proběhnou v rámci doprovodného programu,” nastiňuje Michal Kočí.

Teorii pak doplní praktické ukázky na venkovním veletrhu. Ten se uskuteční, samozřejmě pokud nám to aktuální situace dovolí, před NC Eden. Jednotlivé, zejména desítkové organizace na něm budou mít své stánky, některé prezentace proběhnou v rámci doprovodného programu,” nastiňuje Michal Kočí.

MČ Praha 10 startuje velkou osvětovou kampaň na téma zdraví

Na sociálních sítích zájemci  najleznou kupříkladu informace ke zdravému stylu stravování, návody na nejrůznější cvičení či podrobnosti týkající se prevence onkologických onemocnění. Velká pozornost bude věnována také duševním onemocněním, která jsou často stigmatizována a péče o psychiatrické pacienty dlouhodobě pokulhává.

Návštěvníci se budou moci těšit na představení techniky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, měření body mass indexu, poradenství v oblasti zdravého stravování, ukázku kanisterapie, brýle simulující stavy a reakce způsobené například požitím nadměrného množství alkoholu, resuscitační maraton a další aktivity.

Kromě etablovaných organizací jako je Státní zdravotní ústav či Hygienická stanice hl. m. Prahy spolupracuje Desítka při realizaci kampaně například s místní Střední zdravotnickou školou v Ruské ulici nebo se Školní jídelnou Praha 10, která zajišťuje stravování pro všechny základní školy zřizované městskou částí.

A také s projektem Ministerstva zdravotnictví Pacientský hub, který se zaměřuje na podporu pacientských organizací. To je trochu opomíjená, a přitom z mého pohledu nesmírně důležitá činnost. Nejde jen o pomoc lidem, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu trpí, ale také o přiblížení jejich situace většinové společnosti, a o otevření některých stále často  tabuizovaných témat,” zdůrazňuje Michal Kočí.

Příspěvky ke kampani budou postupně zveřejňované na sociálních sítích pod hashtagem #zdravapraha10.