V Praze nenápadně, ale systematicky a cílevědomě vznikl a roste nový informační portál Security Guide – průvodce světeb bezpečnosti.

Požádali jsme zakladatele portálu pana mgr. Radka Zapletala o jeho představení, přinášíme jej v nezkrácené verzi:

Security Guide – Vigilantibus iura scripta sunt Zákony jsou psány pro bdělé (Zákon přeje bdělým)

Pocit bezpečí, spravedlnosti, práva je pocit, který každý člověk vnímá velice silně. Pokud se někdo nespravedlivě dotkne jeho práv, je narušeno jeho bezpečí, zůstává v něm hořkost a zklamání velice dlouho. Bohužel, současně lidé zapomínají na výše uvedenou starou zásadu pocházející již z římského práva, že „Právo přeje bdělým“.

Občané sami jsou ti, kteří se ve valné většině setkají s kriminalitou, ti, na jejichž práva bude činěn nátlak (ať již osobně nebo na jejich majetky, obchodní společnosti atp.). Stát může ovlivnit pouze celkové klima a obecně má vliv na úroveň kriminality, leč přímému útoku těžko zabrání.

Stejně tak i stát je reprezentován lidmi, svými úředníky, policisty a občan i právnická osoba mají svá práva – i proti i vůči státu. Jsme svědky, kdy sám stát a jeho úřady porušují práva občanů… Nebo je nehájí dostatečně. Ať jde o oblast práva trestního, daňového, občanského správního.

Cílem našeho Guidu je, aby na jednom místě mohli občané, právnické osoby, úřady nebo novináři najít to nejdůležitější z oblasti „bezpečí“, a sice z oblasti bezpečí soukromých subjektů. Metody, statistiky, možnosti a postupy, trendy ve světě, vzdělávací možnosti v této oblasti.

Jak ukazuje mnohaletá zkušenost nejen s přípravou zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, vždy když se toto téma objeví, je obklopeno mnoha stereotypy a mýty. Zejména je to vidět v případě soukromých detektivních služeb. Proto bychom chtěli, aby relevantní informace a fakta byly na jednom místě, a sice na našem Guidu… Rádi bychom dali prostor i k diskusi nad těmito tématy.

Studentům bychom chtěli nabídnout na jednom místě množství materiálů pro jejich odborné práce, pro studium i prostor pro jejich publikaci. Zároveň je nutno zaobírat se i tím, jak technika včetně umělé inteligence ovlivňuje na jedné straně naše bezpečí a na druhé nás ohrožuje. Tato oblast je zatím zajímavá pro pár „nadšenců“, ale již dnes máme jasné informace o hrozbách plynoucích třeba z „internetu věcí“.

Stejně tak jsme svědky, jak občané tápají v tom, jaké nástroje mají
k dispozici k ochraně svých práv, své bezpečnosti. Jak se v těchto
nástrojích orientovat, jak je využívat nebo jaká rizika je ohrožují, a to i díky státu a jeho přístupu.

Security Guide není nový projekt. Zkusili jsme si tvorbu obsahu,
vizuálů a další nástroje používané při komunikaci ve virtuálním
světě. Proto přistupujeme k této změně a chceme začít i s vámi,
našimi čtenáři, přispěvateli, oponenty novou etapu v životě našeho „Guidu“ tak, aby byl přínosem hlavně pro širokou veřejnost.
Radek Zapletal, jednatel  Security Guide