Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí

Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí

Na další ze série debat z cyklu Velké změny Prahy prezentovali náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček další projekty, které navazují na tramvajový boom započatý v předešlém volebním období.

Na debatě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představili tramvajový okruh a další prodloužení stávajících tramvajových tratí, jejichž délka brzy dosáhne 150 km.

Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí„MHD je páteří každého města, v případě Prahy je její role zcela zásadní. Pražská veřejná doprava je považována za jeden z nejkvalitnějších dopravních systémů v Evropě. Zejména kolejová doprava je klíčová, protože je ekologická, prostorově efektivní a v souladu s naším klimatickým plánem. Tuto silnou stránku Prahy musíme dále rozvíjet. Zkvalitňování a rozvoj nové infrastruktury a zlepšování uživatelského komfortu a plánování podle skutečných dat jsou hlavními cíli pro následující období. S kolegou Petrem Hlaváčkem navazujeme na nevídaný tramvajový boom započatý v minulém období, prioritou pro nás je stavba tramvajového okruhu,“ uvádí Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Oba náměstci veřejnosti představili klíčové projekty v oblasti rozvoje nových tramvajových tratí, na které se aktuálně soustředí největší pozornost.

Prioritou je tramvajový okruh, který Prahu propojí po jejím obvodu.

Pokračovat bude výstavba a projektová příprava dalších úseků tramvajových tratí, jež v budoucnu zajistí obsluhu rozvíjejících se okrajových částí metropole. Další prioritou je posilování kapacity a spolehlivosti tramvajové sítě v nejpřetíženější části – v samém centru města.

„Tramvaje mají městotvorný vliv a jejich rozvoj v Praze vnímám jako zásadní z hlediska zlepšování dopravní dostupnosti nových čtvrtí. V minulém volebním období jsme započali důležité projektové práce a první výsledky v podobě stavebních prací a zprovozněných úseků již vidíme. Ale nepolevujeme a s kolegou Zdeňkem Hřibem chceme do velkých rozvojových čtvrtí, jako jsou například Nové Dvory nebo Nákladové nádraží Žižkov, přivádět tramvajové tratě, protože jde o rychlou, udržitelnou a komfortní alternativu k ostatním způsobům dopravy,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

„Osobní automobily nemohou blokovat plnou tramvaj lidí. Podnikneme opatření pro zvýšení plynulosti tramvajové dopravy především v místech, kde se silniční a tramvajová doprava potkávají. Zvýšíme proto investice a využijeme rozšířené základny dat o mobilitě a infrastruktuře, moderní telematické systémy a zefektivníme procesy spolupráce a plánování provozu a rozvoje dopravy. Budeme usilovat o potřebné legislativní změny a vyšší pokuty za blokování MHD,“ doplňuje Zdeněk Hřib.

Při prezentaci se náměstci zaměřili na klíčové kolejové projekty. Ostatně 27. května slavnostně vyjela tramvaj z Modřan do Libuše, výstavba tratě začala jen o rok dříve v dubnu 2022. V přípravě je výstavba tramvajové tratě Holyně – Slivenec, staví se nový úsek Divoká Šárka – Dědinská, tramvajová trať povede také přes Dvorecký most. Stavba trati na Václavském náměstí je již před výběrem zhotovitele. Ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení je tramvajová trať Muzeum, která propojí Václavské náměstí se stávajícími kolejemi na Vinohradské třídě. Nyní se také zpracovává dokumentace pro územní řízení pro revoluční tramvajovou trať Vozovna Kobylisy – Zdiby, která jako první překročí hranici Prahy se Středočeským krajem. V různé fázi dokumentace jsou rovněž projekty tramvajových tratí Počernická, Libuš – Nové Dvory, Malovanka – Strahov, Kobylisy – Bohnice (na jejímž konci je plánován přestup na lanovku do Podbaby, Olšanská – Habrová a prodloužení prvního úseku na Pankrác. V plánu je také tramvajový podjezd Bubny, který umožní řešení tramvajové trati v okolí budoucí Vltavské filharmonie.

Schválené k přípravě jsou následující tramvajové projekty: trať vedoucí přímo před budovu Hlavního nádraží a tramvajové tratě Ďáblice – Čakovice, Podbaba – Suchdol, Komořany, Motol – Vypich. Klíčový je především projekt tramvajového okruhu. Ten propojí stávající tratě prostřednictvím tzv. tangent, tedy tratí, které nesměřují do centra města, aby byly propojeny již existující čtvrtě, mezi nimiž veřejná doprava není konkurenceschopná. Podpoří to také záměr budování tzv. 15minutového města a uleví automobilové dopravě v okrajových částech Prahy.

Boom tramvajové výstavby tak plynule navazuje na předešlé volební období. Konkrétně se za uplynulé čtyři roky podařilo minulému vedení města mimo jiné prodloužit tramvajovou trať na Pankrác (I. etapa), Zahradní Město, do Holyně, k Hlavnímu nádraží nebo k Depu Hostivař.

Zdroj včetně ©foto TZ, LJ?