Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/

Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí

Pražští radní v pondělí schválili zásadní proměnu Radlické radiály.

Vylepšený návrh svede dopravu z velké části pod zem a výrazně tak ulehčí obyvatelům žijícím v okolí. Úpravy projektu nesníží dopravní funkci stavby a současně nenaruší okolní prostředí vytvořením těžko prostupné bariéry.

„Úpravami staršího projektu se po veřejné diskusi podařilo dosáhnout moderního řešení, které odpovídá potřebám obyvatel města 21. století. Nechtěli jsme dopustit stejnou chybu, jaká se stala v minulosti v případě Magistrály, aby v Praze vznikla další silniční bariéra rozdělující celé městské části. Přepracovaný projekt tak ideově navazuje na plán zahloubení pokračování Městského okruhu z minulého volebního období. Nová Radlická radiála bude z velké části schována pod zem, díky čemuž lépe zacelíme území, získáme víc prostoru pro zeleň, omezíme hlučnost a umožníme další rozvoj území,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

Zásadních změn je v projektu hned několik.

Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/ Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí ; Pestrá Praha ; https://pestrapraha.cz/V oblasti Botanica bude nově komunikace vedena pod úrovní terénu a překryta mostními konstrukcemi. U stanice metra Nové Butovice byla zrušena estakáda, komunikace bude zahloubená a na klíčových místech zcela schovaná pod zem. Dojde také ke spojení tunelů Butovice a Jinonice. Podíl tunelových úseků na celkové délce stavby se tak po přepracování projektu zvýšil z 55 % na 71 %. Z celkové délky stavby 5,5 km budou nyní tunely tvořit 3,9 km.

„Považuji za důležité, že jsme se podobně jako u Městského okruhu rozhodli jít cestou ambicióznějšího řešení, které je zároveň citlivé k městu. Nechceme další severojižní magistrálu v Radlicích. Toto řešení navíc umožní výstavbu městského dostupného bydlení na pozemcích, které v původním řešení zabírala dálnice,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Stejně jako v případě dokončení Městského okruhu je nezbytné, aby nám s Radlickou radiálou finančně pomohl stát. Jedná se jednoznačně o stavbu celostátního významu, jejíž celková cena 35 miliard korun převyšuje finanční možnosti hlavního města,” zdůraznil náměstek Zdeněk Hřib.

Radlická radiála je důležitou komunikací s městským a regionálním významem, která tvoří významnou část pražského radiálně okružního systému v jihozápadní části města. Propojuje Pražský okruh s Městským okruhem jako pokračování Rozvadovské spojky s vyústěním na Dobříšské ulici v oblasti Zlíchova. Její realizace je nezbytným předpokladem pro další rozvoj Jihozápadního města. Nejnáročnějším stavebním objektem bude ražený tunel Radlice o délce 2 300 metrů.

Zdroj včetně © vizualizace TZ, LJM