Nejlepší městskou částí pro podnikání je Praha 22 Pestrá Praha

Nejlepší městskou částí pro podnikání je Praha 22, tedy Uhříněves, Pitkovice a Hájek u Uhříněvsi

V dobrých podmínkách pro podnikatele a vstřícném přístupu veřejné správy zaznamenaly nejlepší výsledky v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys v Praze městské části Praha 22, Praha 15 a Praha 1.

Analytická agentura Datank ve výzkumu hodnotí obce s rozšířenou působností v celé České republice a 22 městských částí Hlavního města Prahy.

Praha 22 prochází aktuálním rozvojem
Městská část Praha 22 zaznamenává v rámci Hlavního města Prahy nejvýraznější nárůst počtu obyvatel. Ruku v ruce s tím jde nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo je zde v rámci Prahy nadprůměrný, takže podnikatelé mají větší možnost výběru. Index stáří, tedy poměr mezi lidmi nad 65 let k počtu lidí do 14 let, je zde nejnižší, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Skóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé, ale nejen oni, mohou přijít na úřad vyřídit vše potřebné pro své podnikání, je v rámci Prahy vysoce nadprůměrný.

Nejlepší městskou částí pro podnikání je Praha 22 Pestrá Praha„Myslím si, že pro podnikatelské prostředí je dobré, že je zde hodně mladých lidí. Jsme rozvojová část Prahy s dostupným bydlením. Máme na našem území také celou řadu průmyslových objektů a firem, třeba v oboru stavebnictví, které tu podnikají. A také bych chtěl pochopitelně poděkovat všem zaměstnancům úřadu za jejich skvělou práci. Do budoucna si všichni přejeme, aby tu už byla 511, což je obchvat Prahy a Hostivařská spojka, čímž se zlepší průjezdnost naší městskou částí pro naše obyvatele,“ říká starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra.

Praha 15 má kvalitní webové stránky, Praha 1 se blýskla v mystery testování
Stříbrná Praha 15 má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné formě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. V celopražském srovnání je zde nadprůměrné množství právnických osob, významně se rozvíjí bytová výstavba. Index stáří ukazuje, že obyvatelstvo je relativně mladé. Třetí Praha 1 dosáhla nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a obsahovou kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. Praha 1 má nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a také jejich nejvyšší meziroční nárůst. V přepočtu na obyvatele je zde rovněž hodně živnostníků. V rámci Prahy nadprůměrný je také počet dobíjecích stanic pro elektromobily.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Zdroj: https://www.mestoprobyznys.cz/ , LJM