Projekt revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha se posunul do další fáze. Pestrá Praha

Projekt revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha se posunul do další fáze.

Hodnotící komise vybrala tři mezinárodní architektonické týmy postupující do dalšího kola soutěžního dialogu.

Týmy Henning Larsen Architects A/S, re:architekti+baukuh+YellowOffice a Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o. mají nyní čas do začátku března 2023 na vytvoření návrhu řešení projektu.

Při dvoudenním zasedání na začátku prosince si hodnotící komise nejprve vyslechla prezentace konceptů jednotlivých ateliérů, které přiblížily základní uvažování o území ve vztahu k zadání. Po každé prezentaci následovala diskuse týmu s komisí a přizvanými odborníky.

„Co mě osobně velmi příjemně překvapilo byl fakt, že ačkoliv jsou problémy současného prostoru hlavního nádraží notoricky známé a poměrně exaktně pojmenované, soutěžící nám dokázali nabídnout nezatížený, svěží, zdravě drzý pohled na jejich možné příčiny, a hlavně pestré scénáře jejich řešení. Jsem hrdý na to, že i když v každém z nás porotců zarezonovaly aspekty jednotlivých návrhů odlišně, dokázali jsme se napříč disciplínami dohodnout na třech postupujících týmech, jejichž návrhy v nás vzbudily největší očekávání. Tyto tři týmy tedy dostaly šanci nás v dalším kole přesvědčit o reálnosti svých vizí,“ komentuje předseda hodnotící komise projektu Nový Hlavák Ing. arch. Jaroslav Wertig.

Druhý den si komise, již bez účasti zástupců jednotlivých architektonických studií, vyslechla stanoviska přizvaných odborníků. Následovala diskuse, jež vyústila ve výběr tří architektonických týmů:

  • Henning Larsen Architects A/S sídlící v dánské Kodani, kteří zaujali svým přístupem mimo jiné založeným na datech a důkazech, jímž připravují města na budoucnost bez uhlíku. Projekty z jejich portfolia ukazují, jak lze vytvořit město, kde se dobře žije.
  • re:architekti+baukuh+YellowOffice, česko-italské konsorcium, které ve svých pracích spojuje přístup k historii, moderním technologiím a dopravním stavbám.
  • Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o., konsorcium španělských a českých architektonických studií. Ve svých minulých realizacích se snažilo o citlivé propojení nejrůznějších městských struktur.

„Prezentace jednotlivých kandidátů byly velmi poutavé a komise byla mile překvapena jejich úrovní. I to přispělo pozitivně k následné diskusi,“ popisuje ředitel Stavební správy západ Ing. Petr Hofhanzl.

Projekt revitalizace parku Vrchlického sady, novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha se posunul do další fáze. Pestrá PrahaDíky rozsahu a komplexnosti projektu se kromě hodnotící komise složené ze závislé části (zástupců zadavatelů) a z nezávislé části (architekti, krajinářští architekti a historikové) prezentací a následné diskuse účastnili i přizvaní odborníci hodnotící komise. Těmi byli další zástupci zadavatelů pro dílčí témata, například s ohledem na provoz a správu odbavovací haly, pronájmy, provoz a technologie metra a tramvají. Dále to byli odborníci na biotechnologie, modrou a zelenou infrastrukturu, participaci s veřejností, cyklodopravu, památkovou péči a další, včetně zástupců městských částí.

Nyní budou mít jednotlivé týmy čas zhruba do začátku března 2023 na vypracování návrhů řešení projektu Nový Hlavák, kdy je opět předvedou hodnotící komisi a následně je budou do konce května dopracovávat.

Další aktuální informace naleznete na webové stránce novyhlavak.cz.

Zdroj včetně ©fota TZ, LJM