Korunovační studie revitalizace

Architekti z notoricky známého žižkovského okrašlovacího spolku edit! se znovu vrátili na Letnou!

Zadání přišlo z městské části pražské sedmičky.

Výzvou pro nás bylo si poradit s letenskou třídou Korunovační, která se v současnosti skloňuje především v dopravním zpravodajství.

V koordinačně koncepční studii jsme se museli vypořádat s již připravovanými, ale vzájemně nezkoordinovanými projekty na obnovu stromořadí, vodovodních řadů, na opravu vozovky či s třemi různými projekty BESIPu. K projektu jsme však přistoupili s ambicí sobě vlastní – chceme proměnit velkoryse založenou, avšak zanedbanou ulici na reprezentativní obytnou městskou třídu propojující Letenské sady se Stromovkou.

Korunovační studie revitalizace

Před samotným zadáním našemu studiu byla do projektu zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníku “Společně po Letné”. V červnu 2021 proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační a setkání s veřejností ve Vodárenské věži v ulici Korunovační, kde byl představen koncept studie k připomínkám. Výsledný návrh studie je tedy konsensuálním výsledkem jednání s laickou veřejností i odborníky z řad zástupců MČ Prahy 7, památkářů, zástupců IPR a architektů.

Zdroj: edit architects s.r.o., LJM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *