Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě, která lidem výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí Pestrá Praha www.pestrapraha.cz

Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě

Výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí

Za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů byla v úterý 2. dubna 2024 oficiálně zprovozněna lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky této stavbě vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a frekventovanou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.

„Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravy, a proto je pro nás důležité vytvářet jim bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu. I proto v Praze aktuálně probíhá boom ve výstavbě pěších lávek. Během loňského roku jsme totiž v Praze otevřeli Štvanickou lávku, lávku Havraňák a dvě lávky v Radotíně. Dnes zprovozňovaná lávka propojuje metro B s novou železniční stanicí Rajská zahrada a přilehlými obytnými čtvrtěmi a významně tak usnadňuje pohyb mezi nimi,“ říká I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib a dodává: „Na lávce zároveň také testujeme systém navigace v rámci projektu Čitelná Praha, který má za cíl usnadnit orientaci ve městě. Podpora pěší dopravy je pro nás totiž důležitá, neboť významně přispívá k udržitelnosti dopravního systému a také ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V této souvislosti bych proto rád vyzval všechny Pražany, aby se zapojili do výzvy 10 000 kroků, která právě odstartovala.“

„Posílená infrastruktura na Rajské zahradě znamená nejenom řešení konkrétního problému v obsluze místa, ale i anticipaci budoucího rozvoje tohoto území. Budu rád, když se i v jiných částech Prahy nebudeme věnovat pouze řešení akutního dopravního problému, ale naopak mu účinnou přípravou investic do dopravní infrastruktury budeme předcházet a umožníme tak všestranný rozvoj metropole,” uvádí Tomáš Pek, předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Část lávky přes železniční trať byla otevřena pro veřejnost již v prosinci minulého roku. Nyní byla dokončena a zkolaudována celá lávka, tedy včetně úseku vedoucího přes Chlumeckou ulici.

Za zhotovení lávky zaplatilo hlavní město Praha cenu 82,6 milionů korun bez DPH. Technicky se jedná o dvě prostě uložené příhradové ocelové lávky a dvě věže pro spojení výškových úrovní na koncích lávek. Věže obsahují výtahové šachty a schodiště. Světlá šířka lávek je 3,75 metru, světlá šířka schodišť je 1,75 metru. Délka lávky přes Chlumeckou činí 49,35 metru, železniční těleso překlenují dvě pole o rozpětí 20,27 a 16,73 metru.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na další stavbě, která ulehčí pohyb nejen všem Pražanům. I přesto, že musely být práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek přes zimní období pozastaveny, vše se podařilo a nové propojení mezi stanicí metra, vlakovou zastávkou a čtvrtí Hutě už může sloužit všem,“ sděluje Petr Popsimov, technický ředitel direkce společnosti STRABAG a.s.

Na nové železniční zastávce Praha-Rajská zahrada zastavují vlaky pěti linek již od prosince 2023, avšak až do této chvíle chybělo kvalitní a rychlé propojení se sídlištěm Černý Most, zatím bylo jen ve směru do části Hutě. Nyní je však již zastávka kompletně bezbariérově přístupná, a to právě díky zprovoznění pěší lávky přes Chlumeckou ulici.

„V rámci této stavby testujeme i nový systém statické navigace projektu Čitelná Praha. Zkoušíme zde nové prosvětlené nosiče, které by se v budoucnu měly objevit také v pražském metru. Zdálky upozorňuje na přítomnost vlakové zastávky také výrazný totem se symbolem vlaku a Eska,“ vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, a pokračuje: „Na lávce navigační systém směřuje cestující k jednotlivým nástupištím, výtahům i východům. Pro jednotlivé směrové tabule jsou zde použity prototypy prosvětlených nosičů a také směrovky navigující na jednotlivé pěší i dopravní cíle v okolí.“ Více informací k navigačnímu systému Čitelná Praha je k dispozici zde.

Zdroj včetně ©foto TZ