mimořádná výstava „Tajemný Picasso“ Pestrá Praha ; www.pestrapraha.cz

Mimořádná výstava „Tajemný Picasso“

V Praze se uskutečnila mimořádná výstava „Tajemný Picasso“, kterou organizovala Německá galerie pod vedením Cypriána Činátla.

Kurátorem výstavy byl renomovaný Raphael Petrov. Tato prestižní akce se konala v komorním prostředí Czech Business Clubu a byla přístupná pouze pozvaným hostům, včetně členů klubu, galeristů a sběratelů z České republiky.

Výstava vyzdvihla jedinečnost vystavených děl, která pocházela z německých rodinných sbírek, kde byla uchovávána po generace. Kolekce, kterou sestavil Cyprián Činátl z CP Arts, zahrnovala přes 40 originálních Picassových děl. Tato díla představovala různé etapy umělcovy kariéry, od raných po pozdní práce, a měla nejen uměleckou, ale i investiční hodnotu.

Jedním z nejvýznamnějších exponátů byl muzejní triptych zobrazující Picassovu manželku Françoise Gilot.

Tento triptych, považovaný za vrchol Picassovy grafické tvorby, existuje pouze v šesti kopiích na světě, z nichž jedna je v Picassově muzeu v Paříži a další v Malaze. Na výstavě byla jediná kopie, kterou je možné zakoupit na volném trhu.

mimořádná výstava „Tajemný Picasso“ Pestrá Praha ; www.pestrapraha.czBudoucí Muzeum Picasso Praha zakoupilo většinu vystavených děl, včetně vzácného lepty s portrétem Picassovy milenky Marie-Thérèse Walterové.

Tento signovaný a limitovaný list je skvělým příkladem Picassovy kubistické fáze a zobrazení ženy jako múzy. Kolekce byla doplněna řadou linorytů, které reflektují Picassovu fascinaci býčími zápasy. Nákup těchto děl pro muzeum zrealizoval Vladimír Cnota, majitel sbírky The World of Picasso.

Výstava byla slavnostně ukončena 6. června 2024 závěrečným setkáním, na kterém kurátor Raphael Petrov představil svou přednášku o triptychu a detailně vysvětlil umělecký a historický kontext vystavených děl.

Pro pozvané hosty byla výstava nejen estetickým zážitkem, ale také příležitostí k navázání nových kontaktů a výměně názorů mezi významnými osobnostmi české kulturní scény. Členové Czech Business Clubu, galeristé a sběratelé ocenili možnost exkluzivního setkání a diskuse o hodnotě a významu Picassových děl v dnešním kontextu.

Tato jedinečná výstava nejenže předznamenala budoucí otevření Muzea Picasso Praha, ale také posílila vazby mezi předními osobnostmi umělecké a sběratelské komunity v České republice.

Zdroj včetně ©foto TZ