PRAŽSKÉ KULTURNÍ FÓRUM 2022

PRAŽSKÉ KULTURNÍ FÓRUM 2022

2. ročník Pražského kulturního fóra se uskuteční 19. a 20. dubna 2022 v prostorách Kina Přítomnost a také v online podobě.

Pražské kulturní fórum cílí na nastavení dlouhodobé spolupráce mezi aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních průmyslů, přináší do pražského prostředí současné zahraniční trendy na poli rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví.
První ročník PKF byl participativní akcí k zahájení tvorby nové Kulturní politiky hlavního města Prahy, letošní fórum pak bude z již vzniklé Kulturní politiky vycházet. Hlavním tématem, které protká všechny programové bloky bude excelence a její podoby v kulturně kreativním sektoru.
Fórum bude probíhat jak fyzicky, tak online. K účasti na fóru se registrujte přes portál GoOut zde: https://goout.net/cs/prazske-kulturni-forum-2022/szfvxbt/
Dotazy můžete pokládat přes portál sli.do

👑 PROGRAM PKF 2022 // EXCELENCE 👑
excelence: lidé a inovace
út 19. 4. 2022 // 14:00 – 17:00
excelence: kulturní infrastruktura
st 20. 4. 2022 // 9:00 – 12:00
excelence: značka města
st. 20. 4. 2022 // 14:00 – 17:00
→ Bližší informace o programu budeme postupně zveřejňovat.
→ Součástí Pražského kulturního fóra budou příspěvky a rozhovory s vybranými experty ze zahraničí.