Smycka_Depo_Hostivar Pestrá Praha

Nová tramvajová smyčka Depo Hostivař je dokončena, vznikl základ budoucího přestupního uzlu veřejné dopravy

Praha, 15. srpna 2022 – Po 154 dnech, tj. necelých 5,5 měsících, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil výstavbu nové tramvajové smyčky Depo Hostivař.

Bude sloužit i jako obratiště pro autobusové spoje městských a příměstských linek. Jedná se o 41. smyčku a první svého typu na území Prahy. Nově v ní bude končit prodloužená tramvajová linka 7 a v obou směrech do ní zajíždět linka 16. Smyčka Depo Hostivař je ve zkušebním provozu od 13. srpna 2022. Jejím zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, náklady na výstavbu činí 195 milionů korun.

Tramvajová smyčka a autobusové obratiště Depo Hostivař je první dokončenou stavbou v této lokalitě z několika plánovaných a koordinovaných aktivit hl. m. Prahy, které zde chystá vybudování parkovacího domu a společně se Správou železnic také železniční zastávky. Po jejich dokončení vznikne u smyčky Depo Hostivař a stejnojmenné stanice metra kompaktní přestupní uzel veřejné dopravy s kapacitním parkovištěm P+R a železniční zastávkou, který bude vstupní bránou pro dopravu do Prahy 10. Už nyní, díky poloze smyčky a jejímu vnitřnímu uspořádání, se výrazně zkrátí přestupy mezi autobusy, tramvajemi a metrem.

Smycka_Depo_Hostivar Pestrá PrahaSmyčka Depo Hostivař vznikla na místě bývalého obratiště autobusů a na části současného povrchového záchytného parkoviště. Je situována mezi depem a stejnojmennou stanicí metra A, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice a zkušební tratí metra. Má tři koleje, kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají délky 31 metrů (typu 15T) a celkem čtyři nástupiště. Tři slouží tramvajovým spojům:

  • zastávka na vnitřní koleji pro výstup z linky 7,
  • zastávka na střední koleji je nástupní pro linku 7 a současně nácestná pro linku 16 směr centrum,
  • a zastávka na vnější koleji je nácestná pro linku 16 směr Ústřední dílny DP.

Čtvrté nástupiště bez kolejí slouží městským autobusovým linkám 163, 171, 173, 208, 228, 229 a příměstským 364 a 366. Napojení smyčky Depo Hostivař na stávající tramvajovou trať v Černokostelecké ulici je zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice, a je vybaveno koordinovanou světelnou signalizací pro plynulý průjezd tramvají.

„Za uplynulý necelý rok je to druhá tramvajová smyčka, kterou jsme s DPP v Praze postavili
a zprovoznili. Obě jsou na území Prahy 10 a obě jsou základem přestupního uzlu veřejné dopravy. Po smyčce Zahradní Město a po tratích ke stanici metra Pankrác, k hlavnímu nádraží v Opletalově ulici a Sídliště Barrandov – Holyně je to už pátá tramvajová novostavba v Praze. Místo stávajícího povrchového záchytného parkoviště o nízké kapacitě zde připravujeme výstavbu nového objektového patrového parkoviště P+R až se 649 stáními pro auta. Společně s IPRem a Správou železnic zde chystáme vytvořit také železniční zastávku pro linku S49 Roztoky – Hostivař
i připravovanou linku S61 z Běchovic do Vršovic, jejíž provoz by měl být zahájen na konci roku 2024. Díky těmto stavbám vznikne u Depa Hostivař nový dopravní uzel, zlepší se přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a zvýší se atraktivita spojů MHD. Význam smyčky a přestupního uzlu ještě stoupne po plánovaném prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol či Dolních Měcholup,“
řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V první řadě jsem rád, že se podařilo stavbu smyčky Depo Hostivař dokončit ve stanoveném termínu. Od soboty 13. srpna do ní jezdíme tramvajovou linkou 7, která je sem nově prodloužena a ukončena. Kromě toho do ní zajíždíme i linkou 16, jak spoji do, tak i z centra. Všech osm městských a příměstských autobusových linek se opět vrací na své původní místo, nyní budou končit, začínat resp. zastavovat uprostřed tramvajové smyčky. Její umístění, uspořádání nácestných, výstupních a nástupních zastávek, významně zkrátí přestup mezi spoji veřejné dopravy. Autobusové i tramvajové zastávky jsou plně bezbariérové, vybaveny novými elektronickými panely s on-line informacemi o odjezdech nejbližších spojů, celkem jsme jich zde naistalovali pět. Zhruba třetina kolejiště smyčky je pokryta travním kobercem a v rámci stavby jsme zrealizovali také významné parkové úpravy okolí smyčky v souladu se schválenou architektonickou studií IPR z roku 2016. Vysázeli jsme zde bezmála 2300 keřů, na téměř 5000 m2 jsme oseli nový trávník a až pominou horka, zhruba v polovině října dosázíme ještě 41 stromů. Zajímavostí je, že jsme zde instalovali také čmelín a hmyzí hotel,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Také jsem nesmírně rád, že se v současné složité době stavbu podařilo dokončit načas, za což patří zhotoviteli velké díky. Depo Hostivař je naše už 41. smyčka a 45. tramvajové obratiště,
i přesto má mimochodem jedno prvenství. Je to první typ tramvajové smyčky v Praze, která neslouží jen k ukončování nebo zahajování spojů, ale také k odbavování cestujících na spojích, které jí pouze projíždí, a navíc má uprostřed autobusový terminál. Je důležité také říct, že stavbu smyčky Depo Hostivař a výluku tramvají v úseku Nové Strašnice – Ústřední dílny DP jsme využili k opravám stávající tramvajové infrastruktury ve vyloučeném úseku,“
dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Jsem velmi rád, že výstavbou smyčky Depo Hostivař dochází k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti nejen pro obyvatele Prahy 10, ale i ostatních návštěvníků, a zejména se zde zlepšuje propojení všech hlavních druhů dopravy. V propojování kolejové a silniční dopravy spatřuji budoucnost městské hromadné dopravy v Praze a její udržitelný rozvoj. U Depa Hostivař vznikne nejmodernější dopravní uzel propojující metro, tramvajovou a železniční dopravu s městskými a příměstskými autobusovými spoji, silniční dopravou a velkým parkovištěm P+R. Děkuji všem, kteří se o toto dílo zasloužili,“ řekl Martin Sekal, místostarosta městské části Praha 10.

„Lhůta na výstavbu smyčky Depo Hostivař byla šibeniční, ale dokázali jsme se s tím popasovat a stavbu jsme odevzdali do užívaní na den přesně podle smlouvy. Děkuji DPP za projevenou důvěru, cestujícím a obyvatelům Prahy 10 za trpělivost a tolerantnost s omezeními během stavby. Přeji všem, ať jim nová smyčka Depo Hostivař slouží co nejlépe,“ uvedl Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ společnosti EUROVIA CS.

Smyčka Depo Hostivař v číslech

Délka tratě: 1,251 kilometru kolejí

Délka vnější koleje: 490 metrů

Délka kolejových konstrukcí: 420 metrů

Délka ohýbaných kolejnic (oblouků): 1100 metrů

Použité kolejnice přímé: 75,3 tun

Délka obrubníků: 3302 metrů

Plocha tratě pokrytá travním kobercem: 1759 m2

Plocha tratě pokrytá kamennou dlažbou: 2121 m2

Počet zastávek: 6 (3 tramvajové, 3 autobusové)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 144 autobusových, 1 trolejbusovou, 35 tramvajových linek (26 denních a 9 nočních) a 3 linky metra. K 1. 6. 2022 DPP vlastnil 1 210 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 6. 2022 v evidenčním stavu celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 272 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.

Zdroj DPP, LJM