Křest knihy Psychologie reklamy

Jitka Vysekalová a Karel Voříšek pokřtili páté, aktualizované vydání knihy Psychologie reklamy reklamy

V kavárně s krásným výhledem na Karlův most na Novotného lávce se  13. dubna 2023 uskutečnil křest pátého, aktualizovaného vydání knihy Psychologie reklamy.

Křest knihy Psychologie reklamyAutorka Jitka Vysekalová v tomto vydání aktualizuje obsah knihy v souladu s vývojem reklamy i digitálních médií, on-line reklamních nástrojů v současnosti a zabývá se chováním spotřebitelů v on-line i off-line světě.

  • Jakou reklamu váš zákazník preferuje?
  • Co se mu líbí a co naopak odmítá?
  • Jak na něho působí konkrétní obraz či zvuk?
  • Jak vytvořit účinnou reklamu a jak její účinnost zjistit?

Na tyto a další otázky vám odpoví již páté vydání úspěšné publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou autoritou v oblasti psychologie reklamy.

Kniha_Psychologie_reklamy_VysekalovaKniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy a díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek nemá na trhu konkurenci.

Publikace přináší aktuální informace o reklamě, jejím působení a efektivnosti. Věnuje se například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se nových poznatků o účinnosti reklamy na internetu a sociálních sítích, neuromarketingu, významu emocí i sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři získají také nejnovější údaje o reklamě v denících, časopisech, rozhlase a televizi. Aktualizované vydání je doplněno o nové příklady a výsledky dlouhodobého reprezentativního výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě.

„Nový svět marketingu a marketingové komunikace 21. století seriózně a poutavě analyzuje již páté vydání publikace PSYCHOLOGIE REKLAMY. Nově akcentuje výrazné a dynamické zapojování nových sdělovacích technologií do procesů marketingové komunikace, upozorňuje na pozitivní i negativní stránky vlivu digitálního světa na formování individuálního i společenského vědomí. Jak ovlivní náš svět nástup umělé inteligence, která je již dnes nedílnou součástí některých marketingových komunikačních toků? Jaký vliv na náš spotřebitelský, ale i volnočasový život bude mít globalizace? Jak se budeme pohybovat ve světě virtuální reality? Tyto a další fenomény nám pomáhá analyzovat psychologie; a ve světě reklamy pak psychologie reklamy, které se autorka publikace úspěšně věnuje již řadu let.“ říká Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Křtu se ujala sama autorka s jako vždy vynikajícím dr. Karlem Voříškem; za kmotry a kmotra si autorka zvolila doc. Ing. Ilonu Švihlíkovou, Ph.D. z VŠO Praha, prof. Mgr. Lucii Spalovou, PhD. z FMK UCM Trnava a prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc. Jak jinak mohla být kniha křtěna než růží, kterou autorka vlastnoručně orosila bílým vínem?

Jitka Vysekalová, autorka všech pěti vydání Psychologie reklamy

Psychologie reklamy

Na křtu se sešlo všech pět vydání

V současné době působí jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu a zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Je členkou certifikační komise ČMS. Přednáší na UTB Zlín, externě na UK Praha, VŠE Praha a FSS MU Brno a na odborných konferencích.

Publikuje v odborných periodikách, jako je např. Strategie, Marketing Magazin, Marketing a komunikace, Psychologie Dnes, Psychologie v ekonomické praxi, Hospodářské noviny a dalších. Řadu statí publikovala i v zahraničí.

 

Jitka Vysekalová je autorkou nebo spoluautorkou knižních publikací:

Výzkum účinnosti propagace, SNTL, Praha 1978
Úvod do psychologie trhu, AJAK, Praha 1990
Ověřování účinnosti práce s veřejností, MOSPRA, 1993
Psychologie v marketingových komunikacích, MOSPRA
Zeptejte se zákazníka, Institut řízení, Praha, 1971
Encyklopedie zahraničního obchodu, SNTL/ALFA, 1982
Základy psychologie trhu, H&, H, Praha, 1993
Malý slovník propagace, MOSPRA, Brno, 1993
Základy marketingu pro střední školy, FORTUNA, 1997
Slovník základních pojmů z marketingu a managementu (vedoucí autorka)
(FORTUNA, Praha 1977
Příklady z marketingu a jejich řešení (kolektiv autorů)
(FORTUNA, 1998,
Psychologie spotřebitele, Grada Publishing, Praha 2003
Veletrhy a výstavy, Grada Publishing, Praha 2004
Psychologie reklamy. Grada Publishing, Praha, 2001, která byla oceněna jako kniha roku a vyšla v roce 2008 již ve třetím vydání.
Marketing(vedoucí autorka), FORTUNA, Praha 2006
Image a firemní identita (spoluautor ing. Mikeš). Grada Publishing, Praha 2009
Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. (kolektiv autorů). Portál, Praha 2009
V roce 2003 napsala společně s ing. Mikešem knížku Reklama &ndash, Jak dělat reklamu, která vyšla rovněž v nakladatelství Grada. Atd…

Zdroj https://www.grada.cz/, ©foto FAST SHOTS, s.r.o. LJM