Marketér roku 2023 www.pestrapraha.cz

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o Marketéra roku 2023

Devatenáctý ročník soutěže Marketér roku Tentokrát spojený s udělením titulů za aktivity v roce 2023.

Záštitu nad soutěží opět převzal guru světového marketingu pan Philip Kotler, který je s ní už tradičně spojen a je prvním nositelem titulu Čestný marketér.

Již tradičně je hlavním cílem soutěže, stejně jako celé činnosti společnosti, Česká marketingová je přispět k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru, vyzdvihnout jejich odborný přínos v různých teoretických i praktických oblastech našeho života. I v tomto ročníku se zaměříme hlavně na hodnocení konkrétních marketingových projektů podílejících se na zvýšení konkurenceschopnosti firmy a hodnoty poskytované zákazníkovi.

Pořadatelé uvítají, pokud se budete chtít letošního ročníku osobně zúčastnit či doporučíte účast jiným úspěšným marketérům, se kterými se ve své praktické činnosti setkáváte.

Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční dne 16. května 2024. Věříme, že i s Vaším přispěním bude následující ročník soutěže přinejmenším stejně úspěšný jako ty předcházející a dále tak posílí prestiž tohoto důležitého oboru.

Zdroj včetně ©vizuálu TZ | PR, LJM