Zákazníci mohou využívat mobilní služby poslední generace celkem v 16 stanicích a přilehlých tunelech na trasách A a C pražského metra.

Mobilní operátoři ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN intenzivně pracují na dalším pokrývání pražského metra vysokorychlostní sítí LTE. Do konce března příštího roku se síť rozšíří do dalších 16 stanic a přilehlých tunelů na trasách A a B. Tímto krokem budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším. Všechny zainteresované subjekty dělají maximum pro to, aby se kompletní pokrytí metra sítí LTE podařilo dokončit již na konci roku 2021. DPP současně koordinuje ve spolupráci s mobilními operátory přípravu projektu nové trasy D tak, aby pokrývání nových úseků metra signálem 4G bylo již organickou součástí výstavby.

Půl maratón Praha