Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.cz

Ceny statečné psí srdce byly uděleny

V Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze se již počtrnácté udělovaly ceny za nejzáslužnější hrdinské činy psů a jejich psovodů, které v uplynulém roce pomohly zachránit lidský život.

Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.cz

Vítězem Statečného psího srdce 2023 v kategorii „Záchranný čin služebních a záchranářských psů – Česká republika“ se stala fenka Terezka ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Na foto: kpt. Mgr. Petr Klega a fenka Terezka

Vítězové ankety Statečné psí srdce za rok 2023 byli vyhlášeni během slavnostního ceremoniálu, kterým provázeli moderátor Vladimír Kroc a herečka Kateřina Brožová, a to v tradičních kategoriích

  • Záchranný čin služebních a záchranářských psů,
  • Záchranný čin neslužebních psů – laiků,
  • Spící srdce (ocenění In memoriam),
  • Pomáhající srdce (ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa),
  • Cena hlavního partnera.

V kategorii „Záchranný čin služebních a záchranářských psů“ se odborná porota rozhodla vzhledem k charakteru záchranné akce ocenit výjimečné schopnosti jak českých, tak slovenských psů a jejich psovodů.

Záštitu nad letošním ročníkem Statečného psího srdce převzali obdobně Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.cz Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.cz Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.cz Ceny statečné psí srdce Pestrá Praha pestrapraha.czjako loni náčelník Vojenské kanceláře prezidenta České republiky generálmajor Radek Hasala a ministryně obrany České republiky Jana Černochová a dále generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, a Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Anketu vyhlašuje nezisková organizace ANIMAL EYE ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report, organizátorem ankety Zlatý záchranářský kříž. Vítěz kategorie „Záchranný čin neslužebních psů – laiků“ automaticky postupuje do nominace Zlatého záchranářského kříže – prestižního ocenění, které oceněným předává na Pražském hradě prezident České republiky.

Zdroj včetně foto ČTK, LJM